naturfag og tentamen

Heisan! Blir ikkje innlegg før etter fredag fordi eg har fått vite kva eg skal ha i muntlig tentamen på fredag. Faget blei naturfag og eg skal ha om temaet «Seksualitet, glede og ansvar.» Før me fekk vite kva me kom opp i, sa eg: «Eg kan kan kome opp i alt utanom naturfag.» Så blei det naturfag då… But I have to go. Øving…

Krysser fingrane då og håpar på at dette går bra